Москва

Москва
Шабалин Иван Васильевич
Шабалин Иван Васильевич
Москва Ефрейтор Дата рождения: 27.09.1926
Чувашева Екатерина Кузьмовна
Чувашева Екатерина Кузьмовна
Москва Дата рождения: 1923
Шавлова Александра Марковна
Шавлова Александра Марковна
Москва Лейтенант медслужбы Дата рождения: 20.12.1921
Чугунова Евгения Николаевна
Чугунова Евгения Николаевна
Москва Старшина медслужбы Дата рождения: 7.02.1923
Чувашева Феодотья Павловна
Чувашева Феодотья Павловна
Москва Мл. Сержант 29.09.1920 - 2.01.1994
Чувашева Марфа Севастьяновна
Чувашева Марфа Севастьяновна
Москва Капитан медицинской службы Дата рождения: 9.06.1899
Чигирчанова Надежда Спиридоновна
Чигирчанова Надежда Спиридоновна
Москва Дата рождения: 1924
Чувашев Николай Семенович
Чувашев Николай Семенович
Москва Лейтенант Дата рождения: 21.03.1923
Кузнецов Михаил Тимофеевич
Кузнецов Михаил Тимофеевич
Москва Красноармеец 1894 - 31.08.1943
Шабалина- Абакумова Клавдия Матвеевна
Шабалина- Абакумова Клавдия Матвеевна
Москва Ефрейтор 1921 - 1992
Кабанова- Устинова Нина Ивановна
Кабанова- Устинова Нина Ивановна
Москва Ефрейтор 13.12.1924 - 7.05.2008
Замотаева Анна Степановна
Замотаева Анна Степановна
Москва Дата рождения: 1923
Повалихин  Пётр Степанович
Повалихин Пётр Степанович
Москва
Казакова Нина Константиновна
Казакова Нина Константиновна
Москва Сержант 1923 - 2001
Занина Анфия Андреевна
Занина Анфия Андреевна
Москва Рядовой 10.01.1926 - 1993
НАЗАД