Москва

Москва
Ковтун Николай Степанович
Ковтун Николай Степанович
Москва красноармеец 1911 - 19.01.1970
Котков Сергей Григорьевич
Котков Сергей Григорьевич
Москва Рядовой 16.03.1911 - 24.01.1996
Кузина Наталья
Кузина Наталья
Москва Дата рождения: 1922
Калинин Александр Макарович
Калинин Александр Макарович
Москва майор 1902 - 1979
Крючков Федор Сергеевич
Крючков Федор Сергеевич
Москва Лейтенант Дата рождения: 11.1919
Комлев Константин Фёдорович
Комлев Константин Фёдорович
Москва Лейтенант 8.05.1925 - 10.12.1971
Кузнецов Юрий Дмитриевич
Кузнецов Юрий Дмитриевич
Москва рядовой Дата рождения: 27.12.1921
Колесников Александр Александрович
Колесников Александр Александрович
Москва младший лейтенант запаса, гвардии рядовой 3.07.1931 - 27.11.2001
Куликов Григорий Михайлович
Куликов Григорий Михайлович
Москва Младший сержант 4.11.1923 - 13.12.1987
Кувшинов Василий Иванович
Кувшинов Василий Иванович
Москва 12.01.1922 - 8.07.1989
Калинцев Сергей Ефимыч
Калинцев Сергей Ефимыч
Москва
Каданер Яков Данильевич
Каданер Яков Данильевич
Москва 9.05.1932 - 12.11.2020
Кудинов Григорий Матвеевич
Кудинов Григорий Матвеевич
Москва красноармеец Дата рождения: 1.01.1911
Коновалов Федор Никифорович
Коновалов Федор Никифорович
Москва Гвардии старшина 22.05.1910 - 2007
Курлаева Раиса Владимировна
Курлаева Раиса Владимировна
Москва Красноармеец 26.08.1924 - 24.03.1998