Москва

Москва
Макаров Юрий Павлович
Макаров Юрий Павлович
Москва Капитан 23.02.1923 - 10.08.2012
Михалев Александр Петрович
Михалев Александр Петрович
Москва рядовой Дата рождения: 4.12.1922
Медведев Александр Алексеевич
Медведев Александр Алексеевич
Москва Лейтенант 15.12.1916 - 09.1993
Молотков Константин Николаевич
Молотков Константин Николаевич
Москва рядовой, красноармеец 6.06.1925 - 10.11.1993
Малофеева (Боровлева) Елизавета Степановна
Малофеева (Боровлева) Елизавета Степановна
Москва Старший сержант Дата рождения: 13.05.1920
Маслова Наталия Ивановна
Маслова Наталия Ивановна
Москва Ефрейтор 4.09.1922 - 5.05.1992
Мырза Антон Максимович
Мырза Антон Максимович
Москва рядовой 19.02.1927 - 20.06.2019
Маильянц Баграт Арутюнович
Маильянц Баграт Арутюнович
Москва гв мл лейтенант Дата рождения: 28.08.1912
Мухамедов Мирза Мухамедиярович
Мухамедов Мирза Мухамедиярович
Москва Сержант 1912 - 1992
Мосенков Михаил Кириллович
Мосенков Михаил Кириллович
Москва Рядовой 09.1923 - 20.11.1941
Мокшин Петр Филиппович
Мокшин Петр Филиппович
Москва Младший сержант 5.01.1921 - 26.11.2016
Минаев Михаил Никифорович
Минаев Михаил Никифорович
Москва мл. сержант 31.10.1916 - 10.03.1986
Мухина Антонина Николаевна
Мухина Антонина Николаевна
Москва Нет 30.10.1922 - 11.05.1999
Митяков Евгений Анатольевич
Митяков Евгений Анатольевич
Москва Лейтенант
Можаров Иван Алексеевич
Можаров Иван Алексеевич
Москва Младший сержант 2.02.1913 - 13.04.1985