Москва

Москва
Ламан Николай Ефимович
Ламан Николай Ефимович
Москва лейтенант Дата рождения: 1914
Лазукова - Прыткова Анна Ермолаевна
Лазукова - Прыткова Анна
Москва Лейтенант медицинской службы Дата рождения: 1.10.1918
Лютова Мария Андреевна
Лютова Мария Андреевна
Москва Ветеран - фронтовик Дата рождения: 1922
Лагунова Ирина Алексеевна
Лагунова Ирина Алексеевна
Москва Ефрейтор Дата рождения: 1.01.1923
Ланец Татьяна Анатольевна
Ланец Татьяна Анатольевна
Москва Ветеран - фронтовик Дата рождения: 1922
Лежнев Петр Георгиевич
Лежнев Петр Георгиевич
Москва
Лебедев Борис Константинович
Лебедев Борис Константинович
Москва Сержант 1918 - 08.1941
Левин Константин Ильич
Левин Константин Ильич
Москва Младший лейтенант 1924 - 19.11.1984
Ляшенко Даниил Ананьевич
Ляшенко Даниил Ананьевич
Москва Майор 7.11.1915 - 10.1941
Лихова Анастасия Семеновна
Лихова Анастасия Семеновна
Москва 2.01.1922 - 02.1999
Лебедев Василий Сергеевич
Лебедев Василий Сергеевич
Москва Старшина Дата рождения: 12.08.1893
Либерман Михаил Яковлевич
Либерман Михаил Яковлевич
Москва Ополченец 25.11.1906 - 16.02.2000
Левин Ефим Рафаилович
Левин Ефим Рафаилович
Москва 2.06.1901 - 2.01.1971
Лысенко Василий Федосеевич
Лысенко Василий Федосеевич
Москва ст. сержант; мл. сержант 1915 - 1996
Лобушкин Константин Андреевич
Лобушкин Константин Андреевич
Москва сержант 1923 - 1941
НАЗАД