Москва

Москва
Ефремов Василий Николаевич
Ефремов Василий Николаевич
Москва Сержант Дата рождения: 1918
Максимова Елизавета Кирилловна
Максимова Елизавета Кирилловна
Москва Старший сержант медслужбы Дата рождения: 1.02.1923
Селиванов Александр Васильевич
Селиванов Александр Васильевич
Москва Майор 17.11.1918 - 13.02.2006
Белякова Екатерина Ильинична
Белякова Екатерина Ильинична
Москва медсестра 16.01.1919 - 19.07.2017
Белякова Вера Петровна
Белякова Вера Петровна
Москва ефрейтор Дата рождения: 1924
Тернавский Петр Николаевич
Тернавский Петр Николаевич
Москва майор 30.12.1911 - 1944
Беляков Петр Васильевич
Беляков Петр Васильевич
Москва военинженер 12.07.1903 - 27.11.1941
Смолин Константин Семенович
Смолин Константин Семенович
Москва Сержант 10.08.1918 - 11.01.1999
Ярыгин Василий Федорович
Ярыгин Василий Федорович
Москва рядовой 8.03.1914 - 22.06.1966
Русаков Иван Тимофеевич
Русаков Иван Тимофеевич
Москва Рядовой 8.03.1919 - 8.08.2001
Ушаков Михаил Сергеевич
Ушаков Михаил Сергеевич
Москва Сержант 19.12.1909 - 10.07.1969
Кайдалов Виктор Васильевич
Кайдалов Виктор Васильевич
Москва гвардии ефрейтор 1926 - 2003
Кайдалов Николай Алексеевич
Кайдалов Николай Алексеевич
Москва Рядовой Дата рождения: 1922
Стальненко Василий Степанович
Стальненко Василий Степанович
Москва
Шилов Алексей Иванович (Ионович)
Шилов Алексей Иванович (Ионович)
Москва Красноармеец 1913 - 1942
НАЗАД