Аксу

Аксу
Шаматаев Жупар
Шаматаев Жупар
Аксу Сержант Дата рождения: 1921
Шаихин Кабен Султанович
Шаихин Кабен Султанович
Аксу лейтенант Дата рождения: 20.12.1919
Шаихин (Шайхин) Жагипар Шайхинович
Шаихин (Шайхин) Жагипар Шайхинович
Аксу Сержант Дата рождения: 3.03.1922
Шаймарданов Абылкак
Шаймарданов Абылкак
Аксу Сержант Дата рождения: 1914
Хамитов Зейнелкабиден
Хамитов Зейнелкабиден
Аксу старший сержант 17.11.1924 - 1979
Хаиргельдин Аскар
Хаиргельдин Аскар
Аксу старший сержант Дата рождения: 1.09.1925
Файзуллин Зияйдин Искендирович
Файзуллин Зияйдин Искендирович
Аксу лейтенант 21.05.1924 - 27.04.2011
Умиров  Бегим Умирович
Умиров Бегим Умирович
Аксу Сержант 15.05.1926 - 29.03.2013
Уахитов Капан
Уахитов Капан
Аксу ефрейтор Дата рождения: 1922
Тусупов Кинаят
Тусупов Кинаят
Аксу Сержант Дата рождения: 1916
Тусупов Балтабай
Тусупов Балтабай
Аксу младший сержант Дата рождения: 18.04.1923
Турымтаев Кабдрахман
Турымтаев Кабдрахман
Аксу младший лейтенант Дата рождения: 1911
Тайгабылов (Тойгабылов) Молдабек
Тайгабылов (Тойгабылов) Молдабек
Аксу Сержант Дата рождения: 1916
Султанов Уркен
Султанов Уркен
Аксу рядовой Дата рождения: 1.10.1924
Султанов Кабиден Батталович
Султанов Кабиден Батталович
Аксу старший сержант 10.02.1926 - 1999