Москва

Москва
Молозев Валентин Константинович
Молозев Валентин Константинович
Москва Лейтенант. 13.12.1922 - 18.11.1942
Мамонов Александр Андреевич
Мамонов Александр Андреевич
Москва Сержант 9.03.1925 - 2013
Марцинович Михаил Александрович
Марцинович Михаил Александрович
Москва рядовой Дата рождения: 8.11.1921
Мазов Евгений Михайлович
Мазов Евгений Михайлович
Москва лейтенант 1921 - 22.05.1943
Мордвинцев Михаил Владимирович
Мордвинцев Михаил Владимирович
Москва мл.лейтенант 1914 - 8.08.1943
Молис Борис Осипович
Молис Борис Осипович
Москва ефрейтор 28.04.1914 - 5.07.1977
Молис Михаил Осипович
Молис Михаил Осипович
Москва младший лейтенант Дата смерти: 28.10.1941
Марков Константин Иванович
Марков Константин Иванович
Москва Старший лейтенант административной службы 24.02.1900 - 1976
Моспанченко Семён Михайлович
Моспанченко Семён Михайлович
Москва подполковник 10.05.1906 - 9.11.1974
Михайлов Михаил Иванович
Михайлов Михаил Иванович
Москва старший лейтенант 21.11.1916 - 22.05.1943
Медников Василий Михайлович
Медников Василий Михайлович
Москва гвардии младший сержант 26.03.1924 - 6.11.1985
Марголис Лейб Янкелевич
Марголис Лейб Янкелевич
Москва рядовой (красноармеец) 1904 - 11.1941
Монахов Иван Иванович
Монахов Иван Иванович
Москва ст.политрук 09.1896 - 1955
Мусин Аллямша Айзатуллович
Мусин Аллямша Айзатуллович
Москва старший сержант 10.03.1919 - 09.2010
Мандер Моисей Семенович
Мандер Моисей Семенович
Москва рядовой Дата рождения: 1906